Közös nyilatkozat

Egri országzászlóA Történelmi Vitézi Rend, a Szent György Lovagrend, a Szent László Lovagrend és a Hun Fokos Szövetség Hagyományőrző Egyesület felhívással fordul minden jó érzésű, Magyarországon és külhonban élő nemzettestvéreinkhez, hogy támogatásával segítse az Egerben újjáépítésre kerülő ereklyés országzászló megvalósulását.

A lovagi és vitézi szellem minden esetben a magyar nép hitét, tudását és értékeinek megőrzését tartotta és tartja ma is szem előtt.
A magyarság legnagyobb tragédiája a „trianoni diktátum”. Az ereklyés országzászló emlékeztet Hazánk megcsonkítására, de egyben emlékeztet összetartozásunkra is. A nemzeti összetartozás és annak elmélyítése igen fontos feladat. Különösen abban a városban, ahol már Szent István első királyunk püspökséget alapított.

Álljon itt néhány példa – a teljesség igénye nélkül – mit tett a vitézségéről oly jól ismert Eger városa történelmünk során:

Egri nők1092-ben Szent László Király elnökletével az egri egyházmegye területén tartották a szabolcsi zsinatot.

Az egri hősök, köztük számos nő is, 1552-ben példát mutattak Európának vitézségükről, amikor legyőzték a sokszoros túlerőben lévő török sereget.

A Rákóczi szabadságharc idején Telekessy István püspök tett a Szabadságharc mellett fejedelmi esküt.

nemzetőr1848-49-es szabadságharc során az egri születésű Lenkey János és Knézich Károly tábornokok neveikkel és vitézi tetteikkel írták be magukat Eger és a hon dicső történelmébe.

Az 1789-1918-között fennállt “Császári és Királyi 60. Gyalogezred” katonái méltó utódai voltak Dobó Istvánnak, a hős várvédőnek.

A Nemzeti Hadsereg egyik jelentős egysége volt az 1920-ban megalakult “Egri Gyalogezred”, melynek részei voltak az “Egri I. Gyalog-, az Egri II. Gyalog- és az Egri Vadászzászlóalj” katonái.

A második világháború harcaiban az egri 14. gyalogezred óriási veszteségeket szenvedett, a magyarság védelmében. E gyalogezred elődalakulata volt az “Egri Császári és Királyi 60. Gyalogezred”.

1943 – Doni katasztrófa: szinte nem maradt család, akinek hozzátartozóját ne érintette volna a tragédia.

Az 1956-os szabadságharc után az utolsó – mindmáig megtorlatlan – sortüzek egyike történt december 12-én Egerben, csaknem 20 civil hősi halottal – és több száz sebesülttel.

A város megérdemli, hogy hőseire emlékezzen!

honfoglalásReméljük, hogy az újonnan felállított országzászló olyan emlékhely lesz, ahol méltó módon tudunk megemlékezni hős elődeinkről.

Istenbe és embertársainkba vetett hittel indítjuk útjára azt a gondolatot és azt a felhívást, hogy Ki-Ki tehetsége szerint járuljon hozzá az ereklyés országzászló megépítéséhez.

Eger, 2014. március 15.

vitéz Hunyadi László
főkapitány
Történelmi Vitézi Rend

lovag
vitéz Cseke László
kancellár
Szent György Lovagrend

vitéz Imre László
h. főkapitány
Szent László Lovagrend

Dr. Pócs Alfréd
senyő
Hun Fokos Szövetség


Hozzászólások

Közös nyilatkozat — 3 hozzászólás

 1. Az ereklyés országzászló megépítését a Hármas halommal szent ügynek tartom. Bár nem egri lakos vagyok mégis úgy érzem, hogy Egerben, lehetőleg az eredeti alkotás helyén, újra meg kell építeni a trianoni kivéreztetésünk kommunisták által lerombolt kegyhelyét. Információm szerint ebben a kezdeményezők, a hozzájuk csatlakozó önkormányzat és civil szervezetek részéről egyetértés van. A mű elkészítése azonban mindezek ellenére csúszik, különböző vélt vagy valós indokok miatt. Az eredeti június 4.i határidő előreláthatóan augusztus 20.ára módosul, ami még szerintem nem lenne olyan nagy baj, feltéve, ha ez a plusz idő az emlékmű minőségének, tartalmi mondanivalójának javára szolgálna. A Hármas halom körüli polémia azonban számomra értelmezhetetlen, hiszen címerünk részét is képezi. Egyáltalán, hogy merülhet fel annak lehetősége, hogy az országzászló emlékmű ennek hiányában kerüljön megépítésre. Nagyon remélem azonban, hogy ebbéli aggályaim alaptalanok, és az oly annyira várt nemzeti kegyhely méltó formában, méltó helyen augusztus 20.ára, mindannyiunk legnagyobb örömére elkészül és felszenteltetik.
  Egy az ezer szállal Egerhez kötődő nem egri lakos. Dr. Hinora Sándor

 2. Tisztelt Uram!
  Koszonom a jo kivansagait rendtarsaim neveben is.
  Aldott Husveti unnepeket kivanok Onnek,s szetetteinek.

  Bizunk benne,hogy meg lesz Magyar feltamadas a “nagypentek” utan!

 3. A Jóisten tartsa meg egészségben és szellemi akaraterőben ezeket a nemes embereket, kik ezen ügy mellé álltak, és nem kímélve időt energiát és anyagiakat megvalósítják!

  Tisztelettel:
  Dr. Ferencz Dénes

Minden vélemény számít!