Preambulum

Ereklyés országzászló Egerben

Magyarország 1918 végére elveszítette hadserege nagy részét. Egyedül a Székely Hadosztály maradt meg egységes katonai erőként. 1919-ben a Tanácsköztársaság tovább gyengítette nemzetünket.  1920. június 4-én a versailles-i Trianon palotában kényszerült a tárgyaló delegáció aláírni az országot megcsonkító szerződést.

Egri Országzászló UrmánczyvalA szerződést, amit igazságtalannak tartottak, a kormány nyíltan nem támogathatta ellene a fellépést. Azokat a szervezeteket azonban támogatta, amelyek követelték a szerződés felülvizsgálatát. A mérsékelt politikusok etnikai revíziót hirdettek. A Védő Ligák Szövetségének elnöke Urmánczy Nándor a „megalkuvás nélküli magyar” 1925-ben meghirdette az országzászló mozgalmat.

Tarcali születésű Molnár Ferenc tanító pedig javasolta két évvel a budapesti országzászló avatás után, hogy minden nagyobb település állítson ereklyés országzászlót. Így került erre sor 1936-ban Egerben is. Gömöri Vagner József építész tervei alapján, közadakozásból épült meg az ereklyés országzászló a Hatvani kapu téren.

Hazánkban mintegy 1000 településen állítottak fel ereklyés országzászlót. 1945 után sorra lebontották, s igyekeztek megsemmisíteni. Egerben 1969. november 30-án az országzászló helyére a munkásmozgalmi mártírok emlékművét, a Sárkányölő szobrot, Csontos László szobrászművész alkotását állították fel, Nemecz József és Nagy József véreskezű direktóriumi tagok emlékére. A szobor jelenleg is ott található.

Eger város, a magyar Athén hűen tükrözi a magyar nemzet történetét. A kétezer év viharát túlélt s minden rombolás ellenére újjáépült és megszépülni akaró város nagy és büszke múltja miatt méltó arra, hogy itt a Szent István-i Magyarország ereklyés országzászlaja hirdesse újra a magyar élni akarást és összetartozást.

Mi magyarok Európában, ha szétszakítva is, de tizenötmillióan élünk. Megkerülhetetlen tényezői voltunk s vagyunk most is az európai politikának. Hirdesse tehát ezért ez az újonnan felállítandó országzászló hitünket az egységben és egymásban, a nemzetünk felemelkedésében és megújulásában.

„Addig érték a zászló, addig erőt jelentő, tiszteletet parancsoló, amíg becsületes magyar lélek tartja a magasba.”

Gróf Sigray Antal országgyűlési képviselő


Hozzászólások

Preambulum — 33 hozzászólás

 1. Az országzászló helyén egy egészséges, szép élő fa állt, melyet a kilencvenes évek elején az egri Örökség Népfőiskola őstagjai ültettek Molnár V. Jóskabácsival. Az organikus betonkockán fog dalolni madár, vagy csak a galamb végzi majd dolgát?

  • Valóban kár a fáért, de a nemzetnek fontosabb most az országzászló, mint akár egy egész erdő. Sajnálom azt a fát, mégis jobban örül a szívem a koronás országzászlónak, s szerintem Jóska bácsi is feláldozná e fát az országért. Minőségbeli különbséget kell tennie Önnek is egy pár évtizedig, esetleg évszázadig élő fa és az (több)ezeréves királyság között, különösen napjaink magyarellenes világában. Reményeim szerint -s talán Ön is egyetért most- az egy fa helyébe több olyat is ültethetnének erre a térre, melyre akár a turul is boldogan rakna fészket. S ha igazán magyar, ültessen abból egyet az esztergomi érsek.

 2. Amikor a magyarság számára fontos keresztény ünnepeket nézzük, sokszor azt látjuk, hogy a szocializmus óta célirányosan valamilyen másik emléknapot tartanak ezeken az ünnepnapokon.

  Ezen logika alapján 2014-ben ismét megpróbálnak elfeledtetni egy nagyon-nagyon fontos tényt; 1914-ben, tehát kereken 100 éve tört ki az I.Világháború!

  Nézzük, mi mindenről kell most is a figyelmet elterelni …

  Rá lehetne kérdezni, Linder Béla, akkori hadügyminiszter hogy mondhatta a háború legfontosabb időszakában, hogy “Nem kell hadsereg többé. Soha többé katonát látni nem akarok. Fegyvert többé szolgálaton kívül nem viselünk, sem tisztek, sem legénység”. Ezután hetekig lőtték minden fronton a Linder Béla által tétlenségre kárhoztatott magyar hadsereget – rengeteg katona halt meg értelmetlenül.

  Lehetne elemezni, Demecser mellett a Székely hadosztály, hogy tette le a fegyvert, miközben keletről a román csapatok, nyugatról Kun-Kohn Béla Vörös hadserege támadta hátba… Magyarországon, magyar csapatokat, …

  Erről miért nem tanulunk az iskolában? Kinek az érdeke ez a nagy hallgatás?

  Majd 2014-ben minden héten bemutatják a Sorstalanságot, amiben azt látjuk, hogy 14 évesen haláltáborból haláltáborba kerül és bár 14-éves, mégsem gázosítják el sehol.

  Olaszországban 2014 egyébként emlékév lesz, amiben méltósággal emlékeznek többek között a magyar katonák bajtársiasságáról. Értetlenkedve fogják Magyarországot figyelni az olaszok, miért nem szállítják haza a több ezernyi, mai napig a Doberdó környéki templomok kriptáiban, bezsákolva heverő magyar hős holttestét. Akkor idehaza Anna Frankról fog mindenki beszélni.

  (Arról szintén nem beszélhetünk, hogy a kicsi Anna Frank a naplója golyóstollal íródott, amit akkor még fel sem találták! Meg Anna Frank apukája összeveszett egy íróval, mert nem tudtak megegyezni a sikerkönyv tiszteletdíján! A vitát New Yorkban a bíróság döntötte el, hát ez elég kellemetlen tény, mert hát akkor ki is írta a könyvet?)

  Senki nem fogja megkérdezni a legfontosabbat; a magyarok 1918. november 2.-án megkötötték Magyarország ezeréves határait garantáló békeszerződést az olasz Diaz főparancsnokkal…

  Erre Károlyi Mihály a sleppjével villámgyorsan kiutazott Belgrádba és 1918. november 8-án Magyarországra nézve új, katasztrofális békét kötött, Franchet D. Esperay tábornokkal. A francia tábornok sorba állítja a küldöttséget, végigmegy előttük és legelső, – azóta legendás és sokatmondóvá vált – szavai ezek hozzájuk “Maguk itt mindannyian zsidók?”.

  Azért nem lehet Tormay Ceciléről utcát elnevezni, mert “Bujdosó könyv” című könyvében pontosan dokumentálta ezt az időszakot. Ha mindezt megtárgyalnánk, feldolgoznánk akkor robbanna a bomba; TRIANON!!!

  Nos, akkor hogyan volt az, hogy az I Világháború ÖSSZES FRONTJA a történelmi Magyarország, ezeréves határán kívül volt és mégis elvették e területünk kétharmadát… Aztán az I. Világháború 1914-től 1918-ig tartott, de csak két év múlva, 1920. június 4.-én kötötték meg a Trianoni békediktátumot! Mi történt ez alatt a két év alatt? Ezek érdekes kérdések lennének.

  Nekünk mindig csak a lelkiismeret-furdalás, vesztes csaták, a szégyen jut?! A magyarokat összeugrasztották a kettős állampolgárság miatt 2004. december 5.-én. Ez a szégyen napja. De arról mikor beszélünk, hogy a magyar hadsereg 1916. december 6-án elfoglalta Bukarestet, Románia fővárosát?? (…)

  Vannak néha időszakok, amikor nem rossz oktalan állatnak, akarom mondani GOJnak lenni….

  Nos, érdekes lesz ez a 2014-es év, a megemlékezések, évfordulók tekintetében!

  dr Nagy Levente
  Kunhegyes

 3. Tisztelt és nagyrabecsült egri honpolgárok!
  Ami eddig Egerből eddig eljutott hozzám,az mind pozitiv és magyar volt a szó nemes értelmében.Mint a Magyar Történelmi Vitézi Rend tagja,v.Harsányi Jenő igen kedves vitézi társamtól értesültem ezen szép,és a LEGIGAZABB MAGYAR városban felállítndó Ereklyés Országzászlóról.Nagy-nagy örömet érzek szívemben,
  és kívánom,mielőbb valósuljon meg ezen nemes terv a legérdemesebb kivitelben!
  Ismerve az általam mindig is tisztelt egriek nemzeti elkötelezettségét,lehetne ez a kezdet.Ugyanis -mint ahogyan azt tudjuk- több,mint 90 éve egyetlen
  felelős(vagy “felelőtlen”) kormányunk sem mersze,nem akarta a Trianoni igazságtalanság és az akkori döntéshozó nagyhatalmak igazságtalanságainak
  és mélységes cinizmusának rehabilitálást,a nemzeti ügy felvállalását!
  Még a mai országgyűlésben is tabu Trianonnak akár csak a megemlítése(irre-denta,nacionalista,”trappista”,stb)!
  A nemzetközi politikai helyzet jelen pillanatban meghozta azt a nemvárt lehetőséget,mely nagyobb 1848 és 1956-nál is: a Krim félsziget népszavazás útján való csatlakozása Oroszországhoz,az anyaországhoz.Kelet-Ukrajna és a Balti államok legnagyobb kisebbsége-az orosz-szintén önállóságra törekszik
  Mi,magyarok,akik a Földön egyedülálló módon saját véreinkkel,honfitársain-
  kkal vagyunk határosak,ÁLLANDÓAN gyáván meghunyázkodnánk lassan egy évszázada?!
  Annak idején a magyar kormányok a szomszéd -nemzetgyilkos,tolvaj- országok EU-s csatlakozásának megszavazásánál nem kötötték ki minimum az adott országban élő magyarok TELJES AUTONÓMIÁJÁT,önállóságát – feltételként a csatlakozáshoz(pedig ez lett volna a minimum!).Mi ez,ha nem az anyaország határain kivülre kényszerült honfitársaink érdekeinek teljes elárulása?!
  A Rend kódexében sarkalatos pont a “magyarságtudat erősítése”.De nem kellene ezen túllépve a Rend főkapitányának összefogásával a politikusaink felé ezen igényekkel fellépni?TUDOM,hatalmas tömegbázisa lenne ezen törek-vésnek!És ez nem irredentizmus,revizionizmus – hanem a korábbi,természetes állapot visszaállítására tett törekvés.
  Az ereklyés Országzászló felállítása kapcsán jutott eszembe,hogy egy ilyen mindenkor igaz magyar város,mint Eger lehetne akár a Vitézi Renddel össze-fogva kiindulópontja egy ilyan nemzeti,”alulról induló spontán szerveződés
  “-nek(én nem érzem magam különösebben alulról jövőnek,mint ahogyan gondo-
  lom,más sem)!
  Magyar címerünkkel kapcsolatban csak röviden: a jobb oldali rész sokkal régebbi jelképeket,jeleket tartalmaz,mint sokan gondolnák.A fordított nagy
  V-betű hegyet jelent.Ha ebből kettő van,az hegység.De ha három,az nagyon sokat(népet)jelent.A szintén nagyon ősi kereszt az EGY-et,tehát ISTENT jelenti.Így összeolvasva: Isten népe!(Akkor ki is a választott nép?!A ma-gát önkényesen,önnhatalmúan,minden komoly történelmi alapot nélkülözően deklarált,mindenki által ismert népcsoport – vagy az,melynek ősi jeleket tartalmazó címeréből ez olvasható ki,MERT ODA VAN LEÍRVA!
  Nomen est omen – a név kötelez!Kötelességünk és ha úgy tetszik,küldetésünk az elszakitott területek jogállását rendezni végre!Másrészt-milyen visszás!-,az 1000 évvel ezelőtt vérrel,vassal,szenvedéssel,könnyekkel erő-szakosan a keresztény hitre térített magyarság MA példát mutat és megvédi a “keresztény,művelt nyugattal” szemben(melyből csak a nyugat érvényes)a
  keresztéby értékeket az EU-parlamentben,az ús Alkotmányunk Preambulumában,stb!
  Kívánok az avatáshoz sok örömet,és minden egrinek sok boldogságot!
  Üdvözlettel
  Prof.Dr.vitéz Séra István Gyula

  • Kedves olvasók !

   Kicsit változott a világ ! Kunhegyesen már van Wass Albert és Horthy Miklós utca.
   …és nem szakadt le az ég ,pedig a MAZSIHISZ vergődött !!
   Nem kötelező mindig alkalmazkodni valakihez, vagy követni az aktuális trendet ! Egy normális ember nem állat, hogy a kolomp hangja után ténferegjen,vagy a pénzt adó gazda kezét nyalogassa !
   A Horthy utca avatásán mondtam egy beszédet. Ez a beszéd az előadás módot illetően nagyon silány, mert rettenetesen ideges voltam. Nagy nyilvánosság előtt tagadtam a holokausztot, amit a HírTV-sek is felvettek, de azóta sem perelt be senki sem ! Kicsit gondolkodjon már el mindenki, hová fog jutni a világ, ha minden ” a terv” szerint halad ! Egyszerűen kihal a fehér, keresztény faj ! Senki sem tudja mi lesz 5-10 év múlva Magyarországon, vagy a világban ! Ez normális dolog ?
   A felnövekvő nemzedékeknek kell valami stabil, biztos dolgot mutatni, például a hagyományokat illetően. Mindenkinek tudnia kellene a helyét a világban , mert most a barmok irányítanak, az értelmesek pedig hallgatnak !
   Ez így hosszabb távon nem fog működni, a katasztrófa teljesen biztos !
   Itt van az említett beszéd . Jól esett elmondani , mert ez a magyarellenes hisztéria már nagyon dühítő !

   https://www.youtube.com/watch?v=9FKwGpZjOkI

   https://www.youtube.com/watch?v=dIftx_AFO3s

   Üdvözlettel

   Dr Nagy Levente

   Kunhegyes

 4. BG: KÖSZÖNTÖM AZ OROSZLÁNOKAT!
  A Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli tagjaként üdvözlöm a tervet. A tervezőnek – Wild László úrnak –, s az előkészületben résztvevőknek pár mondatban összesűrítem, milyen gondolatok jutnak eszembe a Magyarország feltámadását, vagy inkább újjá születését jelképező, s a magyar „hármashalmon álló kettőskereszttel” készülő emlékműről. Eger mindig kedves városom volt, s nem tudom soha elfelejteni Dobó István szavait: „Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl” Ezért most s köszöntöm a hős egri nőket és férfiakat, köszöntöm az oroszlánokat.
  Köszöntöm őket, mert helyre akarják zökkenteni az időt, s lehetőséget akarnak adni az emlékezésre: ereklyés országzászló helyreállításával. A múlt értékeit soha sem szabad feledni, de a fájdalmainkat sem szabad letagadni. Egy élő testbe metszett bele Trianon a maga szabadkőműves és bankárkaszti akarnokságával. A wilsoni pontok szerint népszavazást kellett volna megtartani minden elcsatolni szándékozott területen, de nem merték megtenni, mert akkor bizony nem lett volna sem Csehszlovákia, sem nagy Románia, sem Jugoszlávia, de még Ausztria sem kaphatta volna meg a nyugati határszélt, a Lajtától keletre. Minden magyar országzászló ezt a hazugságözönt juttatja az ellenségeink eszébe, s ezért tiltakoznak ellene annyira. Ahogy most a német megszállásra való emlékezést, pontosabban a szuverenitásunk elveszítését felmutató emlékművet is, hisztérikusan támadják azok, kiknek a biztonságát pedig épp a Horthy korszak konszolidált rendszere biztosította egészen a náci-birodalmi megszállás pillanatáig. Én, lokálpatrióta vagyok. Így azután a szegedi országzászlóra világosan emlékszem még a gyermekkoromból. Bár a bástya alakú emlékművön, sem felirat, sem zászló nem maradhatott a vörös bolsevikok korszakában, de legalább a hatvanas évek közepéig nem merték lerombolni. Tavaly elkészült a „helyettesítő” emlékmű, de kitették az Árpád tér szélére, s nem az eredetit mintázza a műalkotás, hanem azt a modernitást, mely tudomásul veszi a haza és hontestvérek elvesztését. Ha Eger nevét 1552-es évhez szoktuk társítani, akkor Szeged nevét 1919-hez szükséges. Ám nem a könyékig vérben gázoló „dicsőségesen népirtó tanácsköztársasághoz”, hanem a július 27-én megalakult Nemzeti Hadsereghez, amelyet nem szokott megünnepelni az ország. Pedig ha akkor a Szeged-alsóvárosi gazdák nem fognak fegyvert és nem indulnak el a Dunántúl irányába, akkor a Székely Hadosztály sem talál olyan befogadó erőre, amely megmentette akkor az ország teljes felszámolását. Mély hittel állítom azt, hogy ha nincs Nemzeti Hadsereg, akkor ma nincs Magyarország! Mert sem a csehek, sem a szerbek, sem a románok nem elégszenek meg az áruló Károlyi kormány tehetetlensége folytán addig megszállt területekkel, hanem az egész országot felosztják egymás között. S ahogy elhitették a békediktátum aláíróival a szabadkőművesek, hogy a magyarok a környező népeknek elvették a hazájukat – ami persze egy gátlástalan hazugság – de nem lett volna fogadókészség az akkori ANTANT vezetők között a megmentésünkre. Ha nincs a Székely Hadosztállyal megerősített Nemzeti Hadsereg, akkor ma én, valószínűleg szerb állampolgár vagyok, ha egyáltalán megszülethetek. Ezért azt kérem az egri oroszlánoktól, hogy az ereklyés országzászló felavatásakor, legalább egy mondatban emlékezzenek meg a szegedi gazdákról, a Nemzeti Hadsereg önkénteseiről is.
  Ma egyre fontosabb hazánkban a magyarság emlékeinek a védelme. Annyi internacionalista tobzódik ebben a maradék kis országban, hogy minden kis lépés fontos a múltból a jövőbe látás fenntartása érdekében. Annyira megváltozott a hit és a közerkölcs, annyira erősen átnevelik a gyermekeinket az iskolákban a globális nemzetpusztító elvek és a fogyasztói szemlélet irányába, hogy örvendezzünk minden apróbb nemzetmegtartó megmozdulásnak is. Elismerve, hogy vannak más népeknek is fájdalmai, mi nem akartuk soha kiirtani azokat, akik ide bevándoroltak, akár szlávok, akár svábok, akár oláhok, esetleg zsidók, vagy cigányok voltak! Igaz nem csak átadtuk nekik a magyar értékrendet – amely ma is különb, mint a gátlástalan, vagyon harácsolók értékrendje – de az átadás mellett, meg is követeltük tőlük annak betartását. Mert amint már sokszor említettem: nem mi hurcoltuk be őket ide rabszolgaként, mint az USA-ba a négereket, hanem önként települtek be a magyar területekre, mindannyian. Ám az emancipáció és a befogadás, nem hálát, hanem gonosz gyűlöletet váltott ki sokukból. Akik viszont beilleszkedtek és betartották az értékrendet, azok mind jó magyarrá – pontosabban tisztességes nemzettaggá váltak – ha, nem is lettek etnikai értelemben magyarok. Ám soha sem kényszeríttette senki, sem a menekülteket, sem a bevándoroltakat, sőt azok leszármazottait sem arra, hogy tagadják meg az identitásukat. Sőt egyes népek kifejezetten nekünk köszönhetik első anyanyelvi bibliáikat, nemzeti himnuszukat, sőt még új országuk címerét is. Akad olyan ország, mely még a fennmaradását is a végvári katonáinknak köszönheti, mint pl. Ausztria vagy Csehország. Még soha nem gondolkodtak el Nyugat-Európában azon, hogy mi történt volna akkor, ha mi nem állítjuk meg a törököket, vagy a vörös bolsevikokat 1945-ben, de 1956-ban is? Sőt, egyes népcsoportok még az életüket is a magyar áldozatvállalásnak köszönhetik, mert arról miért nem esik szó szinte soha, hogy a Horthy Magyarország fogadta be a nácik elől (pl.Lengyelországból) ide menekülő zsidó tömeget? Mi csak az értékrend betartását vártuk el tőlük, s ezt várjuk el ma is! Manapság azonban görcsösen reklámozzák és erőltetik ránk az „élet menetét”, s közben azt állítják, hogy nem is a németek, hanem mi magyarok vagyunk a zsidó soá előidézői. Olyanok mondanak erről véleményt, akik még az identitásukat sem nemzeti alapon hirdető személyek hazánkban, hiszen a felkínált lehetőséggel nem élnek, s nem alkotnak pl. zsidó önkormányzatokat. Pedig nem emlékszem arra, hogy egyetlen zsidó vagy cigány rabszolgát behurcoltak volna ide az őseink. Bár ahogy alakul a történelem hamisítása, még sajnos az is elképzelhető, hogy ilyennel fogunk találkozni a tankönyvekben. Azzal azonban nem foglalkozik ma a tankönyvek többsége, hogy egyetlen ország voltunk „Hitler sivatagában” akik valóban oázist biztosítottak a hozzánk beáramló zsidóságnak, s ráadásul még katonai erővel is védte Koszorús ezredes a pesti gettó lakóit, természetesen Horthy Miklós parancsára. Ezt az oázist azonban védeni kellett, pl. zsidótörvényekkel is, hiszen ha azt nem szavazzák meg, akkor már hamarabb lerohant volna minket, a felsőbbrendűséget zsidótól eltulajdonító birodalom. Az a vád ellenünk, hogy nem tudunk szembenézni a múltunkkal! Ám szerintem éppen mások képtelenek erre, leginkább azok a vádaskodók, akik máig a vörös bolsevik és cionista agymosás elszenvedői. Nekik nincsenek történelmi tények, mert hozzászoktak a hazugságokhoz.
  Sajnos ebben a magyarság jelentős része is szenved, s nem is értik azt, hogy a magyar élni akarás és összetartozás legfőbb ereje miért a Szent Koronánkban van. S annak az alkotórésze, nemcsak a terület – tehát a Kárpát-medence –, hanem az élő és szellemi koronát alkotó tagjai is. Akik bár lehetnek ruszinok, svábok, rácok, tótok, oláhok, horvátok, stb. de ha rádöbbennek arra, hogy az EU gyarmatosította őket, akkor be fogják látni és talán nem is soká magukévá teszik régebben leírt gondolataimat: „Tiltotta-e valaha pl. a szlovák nyelv használatát a Magyar Királyság? S miért lehetett magyar nemessé az a tót atyafi, aki bátran védte a Szentkorona országait? Azt az országot, amely hazát adott neki is, hiszen éppen Hlinka páter – a Szlovák Nemzeti Párt elnöke – ismerte el 1926-ban, hogy: “Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezeresztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.” Szigorúan ragaszkodni kell a tényekhez. Rövid és könnyen érhető mondatokban kell a szlovák érzelmeket áthangolni a gyarmatosító EU-val való szembenézésre, majd a gyarmatosító csehek és a Szentkorona Országainak szembe állításával láttatni azt, hogy ma Közép-Európában az azonos fejlettségi szintű államoknak kellene összekapaszkodni, s alternatívát kínálni a monetáris diktatúrával szemben, s nem az EU pénzdiktatúráját támogatni teljesítményünkkel!
  Az egri oroszlánoknak pedig szeretettel üzenem: a magyar értékrend megkövetelte megemlékezésre nagy szükség van, s az Isten áldjon meg mindenkit, akinek fáj Trianon. Akár zsidó az, akár magyar! A magyar értékrend egyik alapja a tisztesség, a másik az igazság. Ezért ne vitassuk el mások fájdalmát sem, de arra nagyon vigyázzunk, hogy soha ne válhasson biznisszé a fájdalmunk! Ne követeljünk kárpótlást Izraeltől azért, mert „Oázis voltunk Hitler sivatagában”, s ne jelentsük fel nemzetközi bíróságon a csehek akkori vezetőit a békediktátum aláíróinak a megtévesztéséért! Ne gyűlölködjünk soha, mert a gyűlölet felőrli az emberiség legnemesebb tulajdonságait. Mi csak állítsuk vissza a megemlékezés lehetőségét, hajtsunk fejet Urmánczy Nándor a „megalkuvás nélküli magyar”, Molnár Ferenc tanító és Gömöri Vagner József építész, sőt a közadakozás minden résztvevője előtt.
  S végül körösen mondjuk el az imát:
  Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában
  Hiszek egy Isteni örök Igazságban,
  Hiszek Magyarország feltámadásában!

 5. Nagy örömmel értesültem arról, hogy Egerben Ereklyés Országzászló felállítására kerül sor a Hármas halommal. Az Ereklyés Országzászló, mint a magyar identitástudat jelképe már a Szent István-i idők óta létezik.
  A Hármas halom pedig ezen belül, mely nem mellesleg címerünk része is, a Tátra, Mátra, Fátra hegyvonulatát jelképezi a Szent Korona országának Felvidéki tájegységére utalván. Mindebből természetesen az is következik, hogy az Ereklyés Országzászló a Hármas halommal egymással összefüggő fogalom, mely a trianoni nemzetgyilkossági kísérlet után is, megcsonkított kis hazánk számos településén megtalálható volt és zarándokhelynek számított. Azt persze talán mondanom sem kell, hogy a II. világháború elvesztését követően, a megszálló szovjet csapatok és az őket kiszolgáló magyar nyelven beszélő hazaárulók megkezdték, e magyar lelkek menedékéül szolgáló szakrális emlékművek lebontását. Most végre valahára, mintha beindult volna valami, nemzeti öntudatunk utolsó pillanatban történő visszaszerzése érdekében, melynek része az Egerben felállítandó emlékmű terve is. Mivel Eger városa történelmünk “csillaga”, egyáltalán nem mindegy, hogy az emlékmű teljes eredetiségében, vitáktól mentesen, a magyar nemzet összefogásának, hazaszerető magyarságának méltó szimbóluma lehet e.

 6. Örömömre szolgál, hogy néhai Urmánczy Nándor urunk szép gondolatja; az Ereklyés Országzászló felépítése Eger városában újból megvalósul. Elérkezett az idő, hogy begyógyítsuk végre, a kommunisták által nemzetünk testén ütött vérző sebeket; minden általuk lerombolt Országzászlónkat újjá kell építenük!
  Az Úristen legmagasabb áldását kérem munkájukra.
  Hiszek Magyarország Feltámadásában!
  Hazafias tisztelettel és Magyar köszöntéssel;
  v.Vörösváczky Csaba

 7. Úgy értesültem minap, hogy városunkban néhány magát “magyarnak”, “hazaszeretőnek”, “nemzetinek” mondó helyi döntéshozó ellene szavazott nemcsak a hármashalomnak, de az angyalos-koronás-címeres nemzeti zászlónknak is.

  Megtudhatnánk valahogyan, valakitől, hogy kik voltak ezek a hazától-nemzettől eltávolodott alakok? Ha nagy nyilvánosság előtt név szerint is mernék vállalni -általam egyféle hazaárulásként értékelt- tettüket, ha elszámoltathatnánk nemzetellenes döntésükről mindannyiukat, én máris jobban érezném magam. Felelőtlenül, büntetlenül hoznak olyan javaslatokat, határozatokat, melyekről a város lakosságát meg sem kérdezik. Nincsenek tisztában történelmünkkel, hagyományainkkal, szokásainkkal, de beállnak bérrettegőknek a “félelem népéhez”, azok ünnepeit ülik, azok emlékműveit építik, míg a többségi magyar társadalom szemükben már csak másodlagos jelentőséggel bír saját honában.

  Ezért ezúton is kijelentem -s remélem a feléjük undorral teli soraim orcán találják őket Káin-nyomot hagyva ábrázatjukon-, hogy a város lakosságának nagyobbik része AKAR hármashalmot, AKAR angyalos-koronás-címeres országzászlót, AKAR emlékezni a trianoni szörnyűségre, AKAR Nagy-Magyarországot! És megannyi mást… Ha nem hiszik (bár tudják), tartsanak pár népszavazást.

  Egyébként teljes szívemből üdvözlöm a kezdeményezést, s nem kevesebb nemzeti nacionalizmussal teszem ezt, mint az amerikaiak, a franciák, vagy akár a zsidók saját országukban. Ha magyarnak lenni büszke gyönyörűség, miért tiltják, miért sajnálják mégis éppen ezt tőlünk?

  • Oh be szép, magyaros, keresztényi megnyilvánulások / hazaáruló, undorral teli sor, Káin-nyom /. Miért van az, hogy ha valakinek – mivel hál’Istennek nem vagyunk egyformák – más véleménye van, mint a miénk, az nyomban hazaárulóvá válik ? Ki hatalmazta föl pl. Önt, hogy bárkit is lehazaárúlózzon ?

   • A történelem…
    Én, mint a többségi társadalom tagja, résztulajdonosa vagyok ennek az országnak, e Hazának s részemet ne akarja elvenni tőlem holmi magát magyarnak hazudó, de hazátlan kufár, idegenbérenc hazaáruló, vagy mások ideológiáit, dogmáit ránk erőltetni kívánó “inkvizítor”.
    A Kárpát medence egy és oszthatatlan, területén mindig is a magyarok, s az általuk meghívott nációk éltek. Ide soha senki magyar nem hívott sem cigányt, sem zsidót, s ma sem tartóztatjuk a meg-nem-hívott “vendégeket”. Ugyanakkor az u.n. NWO, az új világrend, vagy világkormány hűbéreseivé sem akarunk válni, amely a nemzeti identitástudat degradálását tűzte céljául szerte a világban, s láthatóan épp nálunk működik leghatékonyabban. Ha valaki Magyarországon magyar létére bármely magyar jelképet, értéket, hagyományt elutasít, vagy “túlzott magyarkodással” vádol, az bizony vagy nemzetellenes és nemzetáruló, vagy idegen, s ezáltal idegen, magyarellenes érzületet képvisel. Tegye ezt nem-magyarként az országhatáron kívül, s ne itt. A halálbüntetés eltörlése nem a rablógyilkosok védelmében született, hanem a hazaárulók mentik így magukat a végső büntetéstől. De mi nem felejtünk!
    Az új országzászlónkat félárbocon kell tartani mindaddig, míg minden vármegyénk vissza nem térhet a Korona alá. Addig gyászban az ország.

 8. Örülök ezen regi emlekmü újjászületesene k. Ennyivel tartozunk nemzetünknek és varosunknak
  Máshazaban hiven örzik
  mindazt, ami nemzeti,
  ősi kincsét a magyarnép
  megveti és elveti
  a magyar magyarnak lenni
  elfeled vagy szégyenel-
  és az ily elkorcsosult nemzet
  életet nem érdemel
  Petőfi Sándor

  magyar -legyen hited és leszen országod.

 9. Én Sós István Városszépítő Úr asztalán láttam meg az “Országzászló” építésének terveit és nekem nagyon tetszettek. A térkiválasztás kiváló. Ha az asztalon látott tervek alapján épül meg a Turul-szobor, egy mostani Mo.-t ábrázoló talapzattal, tőle távolabb (égtájolás szerint) a magyar földből kiszakított darabokkal, tökéletesen érthető lesz az ide látogató turisták számára, hogy a magyar nemzet fájdalma mekkora nagy elvesztett nemzetrészeink iránt. Hiszen Morvai Krisztina is az EU Parlamentben próbálta térképeken demonstrálni mit jelent más országoknál is az, ha a 2/3-át veszítenék el hazájuknak! A térnek viszont, a félköríves ülőrészeit meghagynám, mert az nem befolyásolja a szobor, ill. zászló állítását! Úgy érzem, ez méltó megemlékezés lesz TRIANON rettenetéről! Trianon, egy ország kivégzése volt. Üzenete pedig ez legyen: ” Magyarország nem felejt, és igazságtalanul elcsatolt országrészeinket vissza nem kapjuk!”

 10. Kedves Mindnyájan!
  Valóban fontos lenne egy ilyen zászló! Együtt kellene megtervezni.Talán az sem lenne baj,ha az Árpádék előtt használt jelképekben is gondolkodhatnánk.
  Egyre erősebb kötődést érzek sokunkban a Turul,a Nap és a Szűzanya iránt.
  Az lehet,hogy ránk fogják sütni megint az “irredenta dzsembori”-t,de van már bennünk annyi megalapozott hit és erő,hogy méltósággal tudnánk kezelni az ilyen talajt vesztett emberek támadásait.
  Hol és mikor beszélgetünk erről?
  Szeretettel:Lívia

 11. Kedves Jenő Barátom!

  Mostanában elég kevés időm jutott az Ereklyés Országzászló állítás
  gondjaival foglalkozni. Viszont elég sok szóbeszédet hallok azzal kapcsolatban, hogy lesz-e Hármashalom, lesz-e Nagy Magyarország stb. kialakítva a zászlórúd körül. Az interneten ugyan már láttam egy távlati látvány tervet, de abból ilyen részleteket nem tudtam kivenni.
  Úgy tudom egy neves szakrálisan felkészült tervező készítette el a terveket, de azt is hallottam, hogy valamilyen okból kihúztak belőle dolgokat. Légy szíves tájékoztass arról, hol nézhetném meg az eredeti terveket és hol lehet tájékozódni az elfogadott tervekről.
  Ha, időd engedi kérlek írj az Országzászló állítás körülményeiről és hogy a június 4-i megemlékezést ott tartjuk-e?

  Válaszodat előre is köszönöm.

  • Kedves Lajos Barátom!

   Sajnálom, hogy még csak most válaszolok érdeklődő leveledre, de ennek egyik oka az, hogy nem szeretnék ártani az megvalósulás ügyének.Még mindig van rá remény, hogy a hármashalom is elkészüljön az Országzászló környezetében. Tudod vannak magyarul beszélő, de nem magyar szívű emberek, akik nem szeretik, ha a Magyar tudatára ébred annak, hogy összefogással sok minden megvalósítható. Igérem hamarosan minden érdeklődőt tájékoztatunk az építés folyamatáról. Addig is szíves türelmed kérem.

 12. Történelmi emlékeink elhelyezése Egerben:
  Ipolyi Arnold egykori nagyváradi megyéspüspök szavaira hivatkozom:
  “Örizzük,tehát gyüjtsük össze emlékeinket, nehogy elvesszenek,s ez
  által üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő.”

  Ma szellemi, leki és fizikai kötelességünk a nemzet egysége és
  jövője érdekében a nemzeti tudatunkat tápláló, azt felemelő javait
  megőrízn, azok összefüggéseit az utódainknak méltóképpen tovább
  adni úgy, hogy abból példás jövőjüket feltudják építeni.

  Folyamatosan meg kell akadályozni a magyarnemzet tudatát romboló
  erők térnyerését.

  Az országzászló elhelyezésére kijelölt park alkalmas arra, hogy
  ott kapjon helyet úgy a hármas halom az ereklyetartóval,mint a 64
  vármegye emléktáblái, valmint a turul szobor is.

 13. Nagyon szép gondolatokat olvashattam az oldalon. “A Szent István-i Magyarország ereklyés országzászlaja hirdesse újra a magyar élni akarást és az összetartozást.(…)hirdesse hitünket az egységben és egymásban, a nemzetünk felemelkedésében és megújulásában.”(Gróf Sigray Antal)
  Emlékeztessen a Trianoni döntés következményeire:
  “Az idegen, aki csak megkapja más földjét, kincset lát benne, pénzt, amit ki lehet még hozni belőle. Nem látja és nem akarja látni , még álmaiban sem azokat az arcokat, akik a rög felett hajladoztak és izzadtak érte. Neki ez nem történelem, nem emlék, nem tud semmit róla.
  Nekünk múltunk és jövőnk volt egyszerre ez a föld. Ezért fáj minden magyarnak, mert nemcsak területet vettek el, hanem népet is a magyarság testéből, akiket szellemi- erkölcsi rabkenyéren tartanak a tiltások börtöneiben, ahol még könnyeinktől is elveszik a szabadságot – a szabadesés jogát.” (Gál Elemér: Trianon)
  Tisztelt Uraim! Ezért sem tudom elképzelni az Ereklyés Országzászlót éppen Eger városunkban Hármashalom nélkül, melynek jelentését jól ismerjük. Eger város polgárainak bejegyzését olvasgatom itt-ott, és nagyon fáj, hogy többen irredenta kezdeményezésnek tekintik. Elfelejtik vagy nem tudják, hogy párt hovatartozás nélkül egy gyökérből valók vagyunk, és közös a történelmi múltunk, melynek szép emlékeit és szimbólumait kötelességünk ápolni.
  Részemről szeretném, ha egy ilyen jelentős kezdeményezésbe bevonnák valamennyi vitéz rendtársamat,akik egri lakosok, függetlenül attól, hogy melyik csoportosuláshoz tartoznak. Jogutódként,várományosként lettek vitézek, mert családtagjaik érdemeit, emlékeit is szeretnék ápolni, és méltó utódaik maradni, nemzetben gondolkodni. Tenni, tenni valamit, szolgálni a hazáért.

 14. Szép napot!

  Történelem!

  -Zászlószentelés, -Táblaavatás, -Országzászló!

  Mind magában foglalja, hordozza azt a múltat amit meg kell ismernünk, tudnunk kell. Megismerni, megismertetni és emléket állítva annak!

  Sok sikert, nagyon szép kezdeményezés!
  Gratulálok!

  Tisztelettel: Lóránt

 15. Üdv!

  Egri fiatalként nagyon jóleső érzés, hogy egy efféle műemlék is szinesíti majd szeretett városunkat, csak dicsérni tudom a megálmodókat!
  Azonban arra lennék kíváncsi,hogy nem-e tudja valaki hová kerül majd a hármas halom azzal a szép vármegyés emléktáblával és a megszentelt föld, ugyanis az sajnos a látványterven nem látszik!?

  Válaszotokat előre is köszönöm!

  Gábor

  • Szia Gábor

   Én úgy tudom, hogy az emlékmű elé fog kerül az emléktábla és a halmok. A történelmi vármegyék földje pedig egy ereklyetaróban lesz elhelyezve a hármas halomban!
   Azonban való igaz, hogy erről nincs pontos információ a honlapon!
   Jó lenne ezt pótolni kedves látványtervező urak, mert szerintem többünket is érdekelne!

   Az ujraállítás pedig nagyon szép kezdeményezés, egy igazi követendő példa!

   Áldott Húsvéti Ünnepeket!
   Andi

   • Üdvözletem minden hozzászólónak!
    A Történelmi Vitézi Rend tagjaként, a terv kivitelezésének vége felé csöppentem bele v. Harsányi Jenő bátyám felkérésére mentem el az egri országzászló bizottság április elejei rendkívüli ülésére, s azért nem korábban, mert szinte a legnagyobb titokban folytak az előkészületek , érzésem szerint azért, hogy ebben a fene nagy demokratikus világban nehogy megsértsük a megrablóink érzékeny lelkét. Aholis az un. civilek vagyis a nép kezdeményezésére, a tervező Wild László Úr, kiváló Magyar ember, kérésünkre megtervezte a Trianoni fájdalom, az Országzászló emlékmű- a halálraítélésünk, és a megcsonkításunk mellé, hitem szerint a feltámadásunkat, és a Magyar Hazánkat megjelenítő Hármashalom emlékművet az Országzászló emlékműbe beillesztve. Ami tartalmazott egy gránit mozaikból kialakított Történelmi Magyarország térképet, mely általunk megszervezve a városnak külön pénzébe nem került volna , mivelhogy kiváló magyar emberek felajánlásából ingyen valósult volna meg, de a város vezetése meghiúsította minden jószándékú kezdeményezésünket. Számomra elfogadhatatlan ez a merevség, hisz a magyar feltámadás érdekében akartuk, akarjuk a halálra ítélés trianoni emlékműve mellett megjeleníteni a minimum ezer éves Magyarország feltámadását, újra egyesülését jelképező Hármashalmot a kettőskereszttel emlékművet egy egységben megjeleníteni a Magyarság és Isten dicsőségére megvalósítani. Ehhez kérjük minden velünk egyetértő Magyar ember támogató kiállását az Országzászló emlékmű hármashalommal kiegészített változatát támogatni szíveskedjenek, és nem csak elvi, de gyakorlati értelemben is. El kell érnünk, hogy a köz szolgái a közt szolgálják, és ne az ő akaratuk, hanem a közösség akarata érvényesüljön. Ha ezt el tudjuk érni, ami nem lehetetlen, akkor csonka Magyarország legszebb, és legfelemelőbb Országzászló emlékműve valósul meg. Dobó harcos népe ma is tud győzni, ha akar. Harcra fel, győzni kell.

 16. Mindig törekednünk kell a múlt pontos továbbítására. Mert múlt nélkül nincs jövő, és vége az ősi tudásunknak. Tisztelettel és Örök Barátsággal Bujáki Bence

 17. Törekednünk kell mindig arra , hogy a múlt ne vesszen feledésbe! Legyen jo avagy legyen rossz. Az utánunk jövő generációnak minden tudásunk át kell adnunk. Így elfelejthetetlen az ősi tudás! Mert a tudás hatalom. Tisztelettel: Bujáki Bence

 18. Koszonom a hozzaszolasat.Remelem a mai ifjusag is megismerheti nagyszulei fajdalmat, s oromet.

 19. Tisztelt Uraim.
  Mikor egész Közép európában rendezödtek a határ kérdések,lásd Jugoszláviát,Koszovot. stb. Ha lenne egy olyan felelős kormányunk, Mint a jobbik. akkor biztos vagyok benne hogy ezt a fájó pontját hazánknak meg oldaná. De ujra a Fideszes jobb oldalinak nevezett pártott választotta ujra a magyar nép.Nagy sajnálatomra. Addig mig ez a párt vezeti a megmaradt országunkat,aki kivülröl jobb oldali,belülröl baloldali,mint a kaméleon,ugy változtaja a szinét,szinte reménytelen egy elképzelés hogy az elszakitott területeink valaha is vissza kerüljenek az anya országhoz. M.M.M.

  • Tisztelt Miklós Mihály !

   Hozzászólt de mihez? csak dicsérni tudom a többi hozzászólót,pl,Tóth Andit,
   Seres Gábort, fiatalon értik hogy itt és most mi lehetséges.

 20. Egyetértek a kommunista hóhérok emlékművének eltávolításával, és az országzászló újbóli felállításával. Vitatkozom viszont azzal a megállapítással, hogy 1918-ban Magyarország elvesztette hadseregét. 1918 novemberében egyetlen idegen katona sem volt Magyarországon, sőt, magyar haderő megszállva tartott jelentős idegen területeket. A Magyar Királyi Honvédséget gróf Károlyi Mihály miniszterelnök utasítására Linder Béla hadügyminiszter szereltette le. Az utóbbi mindössze 6 napig volt miniszter, majd Szerbiába költözött, szerb nő lett a felesége, Belgrádban díszes mauzóleumban van eltemetve. – Hogy Károlyi Mihály az antant ügynöke volt, vagy egyszerűen csak hülye, nem tudom, de mindkét esetben kormányzásra alkalmatlan. Ehhez képest az Egyetem utca Budapest Belvárosában ma is az ő nevét viseli. A Szabadság téri szovjet emlékmű lebontásával együtt a fővárosi fő utca eme szakaszának is vissza kell adni eredeti nevét.

  • Tisztelt Nemzetes Asszony, kedves Anna!
   Nagyon szépen köszönöm hozzászólásod, igaz ember szavai ezek.
   Örömmel tölt el, hogy ismerhettem életed párját v. Gál Elemér urat, s volt módom megismerni nagyszerű bátyádat v. Zolcsák István urat aki nagyon sokat tett emigrációban is a 56-s Szabadságharcért.
   Köszönöm az építő jellegű s figyelem felkeltő hozzászólásod.

  • Tisztelt Uram!

   Önnel mindenben egyetértek, sajnálom a helytelen megállapítást. Sajnos a hazai földön olyan háború ellenes hangulatot szítottak az idegen szívűek, hogy a Magyar katona értetlenül állt e jelenség előtt. Gondolok itt vitéz Somogyvári Gyula regényiben leírtakra.
   “Még nem végzett velünk a végzet!
   S legyen bár hegynyi omladék,
   mely ránk zuhant kivájja még
   győzelmes útját minden águnk,
   s hajtunk, sarjadunk, kivirágzunk,
   mert istenáldott dacban égünk
   és csakazértis százszor élünk!”

 21. A jövő a múltból épül. Az a nemzet, amelyik nem ápolja múltját, hagyományait, erkölcsi értékeit, annak nincs jövője!
  Azt a mai -sokszorosan megvezetett, megtévesztett, becsapott- emberek is tudják, érzik és természetesnek veszik, hogy elvesztett szüleinket, nagyszüleinket, vagy bármely más szerettünket meggyászoljuk. Emlékezünk rájuk, hiányoznak nékünk.
  Elfeledhetjük hát elvesztett nemzetrészeinket, testvéreinket? Fájhat hát az elrabolt föld, a hegy és völgy? … és ennek hangot adhatunk?
  IGEN! nemhogy szabad, de kötelességünk, hogy az írástudó felelősségével felhívjuk a honfitársaink és az emberiség más becsületes részéinek a figyelmét arra, hogy meglopott minket a világ nagypolitikája, mert vesztünket akarta!

  Emeljük hát fel fejünket és hallassuk szavunkat a történelemhamisítókkal szemben! …. s ne feledjük a jövő a múltból épül!

  …. számomra ez az üzenete az ORSZÁGZÁSZLÓNAK!

  • Koszonom a hozzaszolasat.Remelem a mai ifjusag is megismerheti nagyszulei fajdalmat, s oromet.

Hozzászólás a(z) Juhász Szabolcs bejegyzéshez Kilépés a válaszból